Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Mythologie van Skyros


Mythologie van Skyros
 
1/ Nimfen
2/ Thisea
3/Likomidis
4/Achilles
5/Neoptolemos
 
Delen uit de mythologie van Skyros
De plaatsen  'Nifi', 'Nifai', en Nifiri' op Skyros, waar zich natuurlijke bronnen bevinden werden bestempeld als de plaatsen waar de nimfen graag vertoefden.  Deze aanbidding leent tot discussie.  Omdat de nimfen niet dezelfde waren en elke bron anders aanboden werd vooral na het ophouden van de aanbidding doordat nieuwe geloven volgden.
Likomidis
Een dominante figuur in de mythologie van Skyros.  Koning der Dolopen van Skyros (een hard volk, piraten) is evenveel geïnteresseerd in de dood van Thisea dan in de aanwezigheid van Achilles op Skyros.  De verschillende perioden waarin deze 2 helden voorkomen in de Griekse mythologie, brengt ons op andere gedachten.  Misschien was de Likomidis niet de zelfde figuur maar waarschijnlijk een koning met dezelfde naam ofwel was het woord 'Likomidis' een koningstitel op Skyros, zoals dat het geval is voor 'Minoa" op Kreta.
Het einde van Thisea
De periode waarin Thisea niet in Athene was, jutte Mnistheas (afstammeling van Erechtea), het atheense volk op tegen hem.  Zo besloot Thisea in ballingschap te gaan.  Volgens de grootvader van Thisea, de vader van Egea noemde Skyrios, komend van het eiland Skyros.  Vervolgens was de hoop van Thisea op een rustig leven naast zijn gronden omringd door zijn vrienden zeer groot.  Hij hoopte dat de koning Skyros, Likomidis, hem goed zou ontvangen zoals gewoonlijk.  Maar Likomidis had voorzien zich van Thisea te ontdoen want hij was jaloers op zijn gratie en hij was bang zijn troon en zijn gronden te verliezen, ofwel wilde hij Mnisthea niet mishagen.  Dus heeft hij hem meegenomen op een rots om zo gezegd hem zijn gronden te tonen, maar in werkelijkheid om hem in de afgrond te duwen.  Het is zo dat Thisea zijn dood vond op Skyros.
Achilles
"... Helaas, ik zal je niet zien oud worden nadat ik het ouderlijk huis verlaten heb om hem welkom te heten..."
Toen Thetis, de moeder van Achilles, het nieuws over de dood van de held in Troje hoorde, probeerde ze haar zoon te beschermen.  Ze heeft hem naar het paleis van Likomidis gestuurd, koning van Skyros, om zich daar te verbergen.  Omdat ze zeker zou zijn erin te slagen, heeft ze hem vrouwenkleding meegegeven om zich te vermommen en zo kon de grote held gedurende een periode in het paleis verblijven als vrouw.  Zonder te denken aan zijn vrouwelijke presentatie, wordt Achilles verliefd op de dochter van Likomidis, Didamia.  Hun zoon werd Pyrrhos (Neoptolemos) genoemd, naar de afstammeling van de moeder van Mega-Alexandrou van Olympia.  Ze leefden gelukkig tot op het moment dat de waarzegger Calchas de ondergang van Troje niet kan garanderen zonder Achilles.
Nadien vermomde hij zich nog maar als marskramer en zo kon hij het paleis van Likomidis uit.  Hij verkocht stoffen en juwelen die graag gezien werden door de eredames en er was ook een zwaard bij.  Meerdere vrouwen stopten bij zijn kraam en bekeken hem eigenaardig maar tenslotte gingen ze verder zonder nog interesse voor hem te tonen.  Eén enkele vrouw is wel gestopt met veel interesse voor het zwaard, Achilles.
Daarna is Odysseus op de scène verschenen, de ingenieuze, die de plannen van Thetida wijzigt door de opdracht aan te nemen de held te eren en zo hem te overtuigen deel te nemen aan de Trojaanse oorlog.
Odysseus benaderde hem en als ervaren oorlogsvoerder, belooft gij aan de jonge man een goede reputatie en glorie als hij hem in de oorlog volgde.  De jonge man ging direct akkoord en verzekerde zo de overwinning van Troje.  De legende zegt dat hij van de kade van Achilles vertrokken is en dat hij daarom deze naam draagt.
Neoptolemos
Zoon van Achilles en Didamis, dochter van Likomidis.  Zijn eerste naam was Pyrrhos, afgeleid van de vrouwelijke naam Pyrrha, de naam van de vader van Achilles wanneer hij vermomd was als vrouw in het paleis van Likomidis.  Achilles heeft deze naam verworven door zijn vurige kleur van haren.
Volgens het orakel, zou Troje vallen na de dood van Achilles, enkel en alleen als zijn zoon ook deelnam.  En opdat deze laatste ook aan de oorlog zou deelnemen was de hulp van Odysseus weer ingeroepen.  In gezelschap van Finika en Diomidi hebben ze de jonge man kunnen overtuigen, ondanks de tegenstrijdige reacties van de grootvader en de moeder.  Het was een van de mannen die verborgen zat in Dourio Ippo, en zo herhaalde zich de voorspelling, hij wilde enkel een Pilea na de dood van Achilles zodat Troje verslagen werd.
"Ik ben geboren op Skyros
ik ben de zoon van Achilles
en hopend dat de dag zal komen
dat ik uit mijn geest verdrijf
het idee om wraak te nemen
zodat de inwoners van Mykene en Sparta waarnemen
dat Skyros de moeder aller mannen is"
"Het moment waarop Neoptolemos binnenkwam
in het koninklijk paleis van Priamo, hem
en alle andere jonge inwoners van Skyros
zij zagen het vuur..."
* Uittreksel van Sofokleos Filoktitis, vers 239-240 en 324-326.  Het is op dat moment dat de jonge man Odyseus en Finika ontmoette, die het geluk hadden de plaats te vinden waar hij zijn meute ging voederen, als hij kwaad was op zijn moeder en grootvader die hem niet naar Troje wilde laten vertrekken.
** Virgiliou, Eniada, deel 2, vers 477-478 aanpassing van de 2 teksten is een vrije vertaling.

Δεν υπάρχουν σχόλια: